Specifika kategorie

 

Podle zákona nesmí být informace poskytované spotřebiteli zavádějící, zejména pokud jde o charakter potraviny, zvláště pak o její povahu, totožnost, množství, složení, vlastnosti, trvanlivost, zemi původu, způsob výroby apod. a připisování účinků nebo vlastností, které potravina nemá. Dále nesmí uvádět informace, které by u spotřebitele vyvolaly dojem, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, přestože stejné charakteristiky mají ve skutečnosti všechny podobné potraviny. Zejména se jedná o výslovné zdůrazňování přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin. Informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potraviněvlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Jednotlivé kategorie potravin podléhají správnému označování potravin, jež vytvořila Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství a jež usnadňuje orientaci v dané kategorii a zároveň umožňuje orientaci v kvalitativních rozdílech mezi jednotlivými produkty v rámci dané kategorie. Do úvahy se též berou certifikace.

Více info na: http://bit.ly/categspec

mz_logo.jpg
efsa_logo_schema.jpeg