Země původu

 

Cílem místních potravin je spojit producenty potravin a spotřebitele ve stejném zeměpisném regionu a rozvíjet soběstačnější a odolnější potravinové sítě; zlepšit místní ekonomiky; nebo ovlivnit zdraví, životní prostředí, komunitu nebo společnost konkrétního místa.

 

Tento termín byl také rozšířen tak, aby zahrnoval nejen geografické umístění dodavatele a spotřebitele, ale lze jej také „definovat z hlediska sociálních a dodavatelských řetězců“. Například místní potravinové iniciativy často propagují udržitelné a ekologické zemědělství, i když se výslovně netýkají geografické blízkosti producentů a spotřebitelů.

 

Místní jídlo představuje alternativu globálního potravinového modelu, který často vidí, že jídlo cestuje na velké vzdálenosti, než se dostane ke spotřebiteli.

Více info na: http://bit.ly/origcntry