BETA

Investorské

Q&A

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 7 z 10 lidí zemře předčasně z důvodu epidemie chronických onemocnění. Špatná strava je významný variabilní rizikový faktor. To se může změnit. Cílem Foodgrootu je naprosto změnit způsob, jakým lidé vnímají, vybírají, kupují a konzumují potraviny a stát se jejich konečným rozhodovacím nástrojem.

Foodgroot je hodnocení potravin a nákup na míru, díky němuž je výroba potravin více transparentní, posiluje úlohu spotřebitelů a zlepšuje jejich zdraví. Zkoumáme, analyzujeme a parametrizujeme velké množství údajů o původu potravin, jejich zpracování, kvalitě, dopadu na lidské zdraví, transparentnosti výroby a udržitelnosti životního prostředí. Hlavními kritérii pro hodnocení potravin jsou původ, zdraví a důvěryhodnost. Index skóre potravin je založen na kolaborativním dynamickém algoritmu, jenž se neustále vyvíjí a bere do úvahy nejnovější vědecké a technologické poznatky, týkající se potravin, jež hodnotí pomocí až 70 parametrů. Foodgroot je nejrozsáhlejším, nejkomplexnějším a nejinovativnějším systémem hodnocení potravin na světě.


Pro koho to je? (pro jakou cílovou skupinu (-y)? dále jen "CS"


Fáze 1 -

V prvním plánu se jedná o segment matek/rodičů s dětmi, jenž se ukazuje ( i vzhledem ke zkušenosti s aplikací “Bez Andreje”) jako primární pro rychlé rozšíření známosti a pravidelné používání aplikace. Jmenovitě jde o ženy/matky a muže/otce mezi 25-45 lety, s průměrným a vyšším příjmem, kterým nejde pouze o nízkou cenu potravin, spíše z města, všeobecně informované a s celkovým přehledem. Umějí nakupovat online a používají smartphone (ideálně s datovým připojením). Jejich cílem je zorientovat se v kvalitě potravin a mít možnost nakupovat pro svou rodinu co nejlepší potraviny v dané cenové kategorii.

V druhém plánu jde o širokou spotřebitelskou komunitu - v podstatě každý spotřebitel, kterého alespoň základně zajímá kvalita potravin. Podle vlastních průzkumů, které byly potvrzeny nezávislým konzultantem se jedná o cca. 75 - 80% dospělé populace z měst, vlastnící smartphone. Jejich cílem je získat přehled o kvalitě potravin a moci podle této aplikace začít nakupovat (“Chci se vyznat v kvalitě potravin a vědět, co kupovat.”).

Během první fáze také plánujeme postupně nabídnout řadu tzv. in-app-purchases, jež poskytnou PRO verzi aplikace s detailními informacemi o jednotlivých produktech, jejich historii apod., dále speciální filtry pro spotřebitele s určitým typem zájmu (např. Miloš Škorpil radí jeho běžecké komunitě, filtry pro vegany, bezlepkovou stravu, bezsacharidovou stravu, potraviny s nízkou uhlíkovou stopou apod. jakož i speciální tipy zastřešené jednotlivými výživovými personalitami jako je např. Margit Slimáková), které svým uživatelům poskytnou okamžitou a plně automatizovanou odpověď po naskenování kódu v souladu s danou filozofií, či zájmem. Tyto postupné inovce pokaždé podpoříme marketingovou kampaní, což přinese vnímání aplikace, která neustále inovuje, rozrůstá se a individualizuje podle potřeb svých uživatelů.

Během první fáze také plánujeme zavést volitelné filtry třetích stran k bezplatnému používání - např. aplikaci Bez Andreje, která je v současnosti velmi populární (jsme dohodnuti s vývojářem).

V neposlední řadě bude Foodgroot sloužit také institucím (EU - objektivní měření dvojí kvality potravin), médiím (čerpání a citace dat) a samotným výrobcům a prodejcům potravin (možnost poskytování a čerpání dat).


Fáze 2 -

Po zavedení všeobecného indexu kvality potravin jako ultimátní autority přes kvalitu potravin přijdeme v druhé fázi s individualizací celého projektu. V ní půjde především o oslovení lidí, kteří se jakýmkoli způsobem zajímají o výživu, stravování a její dopad na lidské zdraví.. Jmenovitě jde o muže a ženy 25-55 let, s nadprůměrným a vysokým příjmem, spíše z města, všeobecně informované a s celkovým přehledem. Umějí nakupovat online a používají smartphone (ideálně s datovým připojením). Jejich cílem je zhubnout, detoxikovat se, získat informace a mít pod kontrolou co jedí a jaký to má vliv na jejich zdraví. Podle vlastních průzkumů, které byly potvrzeny nezávislým konzultantem se jedná o cca. 40 - 60% dospělé populace.

Jaké potřeby CS byly zjištěny a jakým způsobem se zjišťovaly?

(co bylo zjištěno, jak se to zjišťovalo, jaké průzkumy byly provedeny...)

Hlavní potřebou je, s ohledem na současný stav kolem dvojí kvality potravin a všeobecné nedůvěře vůči výrobcům potravin, zorientovat se v kvalitě potravin a mít možnost nakupovat pro svou rodinu co nejlepší potraviny v dané cenové kategorii.

Sekundární potřebou je mít k dispozici dostatečně nezávislý a jednoduchý individualizovaný zdroj informací s doporučením (a doručením) potravin na míru, jež budou prospívat zdraví.

Výše uvedené potřeby byly zjišťovány několikastupňovým dotazováním prostřednictvím:

vlastního online dotazníku na začátku projektu (několik set respondentů)

průzkumu, který provedl UX konzultant z Deloitte (přes tisíc respondentů - znovu je online)

osobními rozhovory se zástupci cíl. skupin (desítky až stovky rozhovorů)

průběžnou komunikací s cílovou skupinou na sociálních sítích (desítky rozhovorů)


Porovnání s podobnými či konkurenčními produkty: jaké existují,v čem spočívají rozdíly, odlišnosti a výhody FG...

V současné době nikde na světě neexistuje globální nezávislý index kvality potravin. Existují stovky různých lokálních či kontinentálních certifikací, spousta výrobních a potravinářských indexů, jež berou do úvahy pouze jednotlivé dílčí informace, existuje dokonce francouzská aplikace Yuka, která informuje spotřebitele o tom co jedí - ovšem i ta bere do úvahy pouze tři základní kritéria, a to obsah cukrů, soli a tuku v potravinách.

Foodgroot je první iniciativou svého druhu, jež přináší globální indexaci potravin. Zjednodušeně řečeno děláme to, co udělal Google s informacemi o obsahu internetu na poli informací o potravinách. Pomocí až 70 komplexních parametrů vytváříme komplexní rating (hodnocení) každé konkrétní potraviny a ranking (pořadí v kategorii), díky kterému se spotřebitel okamžitě zorientuje (jako např. na serveru csfd.cz, jenž se zabývá hodnocením filmů) a navíc ve Foodgrootu může v reálném čase srovnat několik výrobků ze stejné kategorie, rozklíčovat jejich detailní složení a původ surovin a v druhé fázi také zjistit její konkrétní vhodnost pro své zdraví.

Díky výše zmíněné filozofii přineseme na trh zcela nový pojem: hodnocení ceny vůči kvalitě potraviny, přičemž dnes je možné najít srovnání pouze cen výrobků, aniž by kdokoli bral do úvahy jejich kvalitu. Díky nezávislému indexu kvality budeme schopni poskytovat tuto zcela novou revoluční informaci spotřebitelům ve formě placeného in-app-purchase doplňku.

Po indexaci trhu s potravinami připravíme a uvedeme stejnou iniciativu také na trhu s krmivem pro zvířata a kosmetikou.

Ve fázi 2 se Foodgroot stane ultimátním lifestylovým průvodcem uživatelů, u kterých odbourá současný složitý a drahý systém zjišťování potřeb, doporučení potravin a doplňků a monetizaci jejich prodeje tím, že vše plně zautomatizuje a zjednoduší na absolutní minimum nutných kroků.


Kdo poskytne data do databází FG?

Primárním a oficiálním zdrojem informací o potravinách je Brand Bank databáze z od spol. NIELSEN. Tuto databázi jsme zakoupili na začátku projektu i s jejími pravidelnými celoročními updaty, jež se odehrávají na cca. týdenní bázi. Brand Bank pokrývá celou Českou republiku, prakticky všechny výrobce a prodejce potravin a poskytuje komplexní data o složení potravin, čárové kódy, obrazový materiál a další informace např. o nutričním složení aj. Brand Bank operuje ve většině evropských zemích.

Sekundárním doplňkovým zdrojem informací je Open Food Facts databáze, což je crowdsourced free databáze potravinářských produktů z celého světa, licencovaných pod licencí Open Database, s obrázky, jež jsou poskytnuty přispěvateli.

Dalším zdrojem informací je robotický crawl veřejně dostupných informací z webů výrobců, dodavatelů surovin, obchodních řetězců a institucí, zabývajících se bezpečností potravin.

Jsme v jednání s předními světovými výrobci a prodejci potravin o postupné implementaci API spojení s našimi servery.

V neposlední řadě bude cenným zdrojem dat reporting přímo z prodejní plochy, ke kterému budeme motivat uživatele aplikace pomocí gamifikačních incentivů. Reporting se bude týkat především špatně uvedených údajů, chybějících produktů, případně jakýchkoli nesrovnalostí s výsledky měření.

Postupně uvedeme na trh spektrální analyzéry (dodává třetí strana, izraelský start up), které nám umožní živé pokročilé testování potravin přímo na prodejní ploše, sběr a vyhodnocování výsledků v reálném čase a jejich zohlednění ve výsledném hodnocení. Spektrální analyzéry budeme postupně poskytovat za odměnu ambassadorům a influencerům Foodgroot po celém světě.


Ten, kdo data poskytne - proč by to dělal? (proč by je měl poskytovat? Jaký by měl mít zájem či důvod poskytovat data o svých produktech do databáze FG?)

Brand Bank - placená služba, kvůli byznysu.

Open Food Fact - služba zdarma, kvůli své existenci.

Robotický crawl - automatizovaná placená služba - kvůli byznysu.

API spojení s výrobci a prodejci potravin - kvůli tlaku ostatních výrobců a co nejlepšímu výsledku.

Reporting z prodejní plochy - uživatelé z komunity Foodgroot - kvůli gamifikaci.

Spektrální analyzéry - ambassadoři a influenceři - kvůli prestiži a zajímavosti.


Jakou velikost bude mít aplikace včetně dat o potravinách, která se bude stahovat do mobilu? (kolik GB asi bude mít) (podle informací z naší schůzky by tato aplikace neměla fungovat on-line, ale off-line - takže musím mít nějaká data o potravinách nahraná ve stažené aplikaci)

Aplikace samotná bude ve své offline verzi obsahovat pouze textová data obsahující výsledky parametrického měření, která se budou porovnávat s updaty na serveru (v případě datového spojení, nebo připojení přes wi-fi), univerzální symboly (barevnou škálu a oči) a textové informace vztahující se k detailům potravin.

Obrázky potravin se budou nahrávat postupně (v případě datového spojení, nebo připojení přes wi-fi) a ukládat do mezipaměti aplikace, takže by neměla celá aplikace zabírat více jak několik desítek MB.


Podle jakého klíče se přiřazuje "míra důležitosti" kteréhokoli ze 70-ti parametrů ve vztahu k ostatním parametrům?

Tento bod je předmětem podepsaného NDA. Investorům samozřejmě otevřeme detailní způsob algoritmizace jednotlivých kategorií, rozkryjeme jednotlivé zdroje informací a způsob jejich zpracování a umožníme se v případě zájmu - pokud to bude všem dávat smysl - podílet na finální podobě jednotlivých algoritmů. V základu ale filozificky platí, že čím blíže má potravinový produkt k parametrům základní potraviny, tím lépe skóruje.Fáze 1 - index hodnocení potravin + petfood + kosmetika + cena/kvalita...

Prosím o vyjasnění jestli sem patří "PRO VERZE & IN-APP PURCHASES", nebo kolik verzí vlastně bude existovat v rámci Fáze 1?

Věřím, že tento bod je dostatečně popsaný v předchozích odpovědích. Pokud jsou jakékoli další specifické dotazy, neváhejte mě kontaktovat.


Placené verze FG - "PRO VERZE & IN-APP PURCHASES": za co přesně by uživatelé měli platit? Prosím o jednoduché vysvětlení nebo popis z pohledu uživatele, proč by se uživateli FREE verze mělo vyplatit pořídit si placenou verzi FG - jaké výhody a možnosti mu to přinese.

Uživatel má zdarma nástroj, který mu umožní se zorientovat v kvalitě potravin, může díky němu srovnat jednotlivé výrobky ve stejné kategorii a může se informovaně rozhodnout ke koupi.

V placené PRO verzi má přístup k velmi detailním informacím proč daná potravina skóruje tak jak skóruje, jak se vyvíjela v historii (jako ceny akcií), kdo je výrobcem, kdo dodává suroviny, jakou má produkce eko stopu apod.

V placených in-app-purchase si spotřebitel uzpůsobí pomocí filtrů obsah celé aplikace pro svůj účel.

Ve fázi 2 jde o placené individuální služby, jež mají spotřebiteli doporučit na míru šité potraviny, doplňky, zařízení a konzultace a na pravidelné bázi kontrolovat a hlídat jejich dopad na jeho zdraví.

Pozn. S velkým úspěchem používá tento model např. aplikace Flight Radar 24, rád osobně vysvětlím princip.


Jednotlivé zdroje příjmů (tzn. za co všechno a od koho by FG měl dostávat peníze) - prosím o jednoduchý přehled uvažovaných zdrojů příjmů, včetně stručného popisu za co ta platba je.

Máme trojúrovňový monetizační model, přičemž v žádném z nich nepoužíváme klasický placený marketing nebo reklamu třetích stran.

Aplikace - aplikace pomocí in-app-purchases generuje vlastní příjmy

Affiliate - revenue od laboratoří, výrobců a prodejců potravin, doplňků, zařízení, konzultací apod.

Data Mining - na míru připravené placené dashboardy s daty pro výrobce, prodejce, instituce a média.

Pozn. Detailní revenue plan popsaný v Business Planu rád osobně představím.