top of page

Foodgroot zkoumá, analyzuje a parametrizuje velké množství údajů o původu potravin, jejich zpracování, kvalitě, dopadu na lidské zdraví, průhlednosti výroby a udržitelnosti životního prostředí. Hlavními kritérii pro hodnocení potravin jsou původ, zdraví a důvěryhodnost. Index skóre potravin je založen na spolupracujícím dynamickém algoritmu, který se neustále vyvíjí s nejnovějšími vědeckými a technologickými znalostmi. Foodgroot vyhodnocuje až 70 parametrů a je největším, nejkomplexnějším a nejinovativnějším systémem hodnocení potravin na světě.

Skóre potravin se počítá pomocí tří hlavních ukazatelů: PŮVOD, ZDRAVÍ A VÝŽIVA / UDRŽITELNOST

PŮVOD - Algoritmus pro hodnocení potravinářského původu zohledňuje několik faktorů, které zahrnují klasifikační systém NOVA pro potraviny na základě povahy, rozsahu a účelu zpracování, uznávaného jako platný nástroj pro výzkum, výživu a politiku veřejného zdraví a činnosti v rámci Organizace spojených národů pro výživu a výživu (FAO) a Panamerické zdravotnické organizace (PAHO / WHO), které jsou celosvětově hojně využívány ve více než stovce studií v Brazílii, Kanadě, Francii, Spojených státech, Austrálii, Velké Británii a dalších latinách Americké a evropské země. Posouzení místního nebo dováženého původu potravin a surovin pro jejich výrobu, zemědělskou výrobu, bioprodukci nebo výrobu certifikovaných biodynamických farem.

 

ZDRAVÍ A VÝŽIVA - Algoritmus pro posuzování zdravotního a nutričního dopadu potravin se zaměřuje na faktory, jako je profilování živin a klasifikace výživy s cílem podporovat zdraví a předcházet nemocem, přítomnost klíčových kontaminantů, pesticidů, hormonů a antibiotik a zdravotní důsledky. některých potravinářských přídatných látek. Mezinárodně uznávaný systém NutriScore stupňů od A do E byl úspěšně používán nebo používán ve Francii, Španělsku, Belgii, Německu a Velké Británii na základě modelu výživy Ministerstva zdravotnictví Spojeného království, který vyvinula British Food Standards Agency (FSA) ve spolupráci s bere se v úvahu nadace British Heart Foundation a její výzkumná skupina na podporu zdraví na Oxfordské univerzitě v roce 2013. Model používá jednoduchý systém hodnocení, který klasifikuje vyvážené složky výživy, které byly podrobeny důkladné vědecké kontrole, rozsáhlým konzultacím a přezkumům. Podporuje ji nezávislá vědecká poradní rada pro výživu (SACN) a celá řada odborníků na výživu. Stal se také základem pro omezení vysílání televizních reklam na výrobky s vysokým obsahem tuku, soli a cukru, určené pro děti. Algoritmus také bere v úvahu nutriční profil Světové zdravotnické organizace (WHO), doporučení výživy Světové zdravotnické organizace (WHO), Codex Alimentarius Codex Výbor pro potravinářské přídatné látky a kontaminanty, Společný výbor expertů pro potravinářské přídatné látky - JECFA, Evropský hospodářský Doporučení Společenství (EHS), kterým se posuzují nutriční, hygienické a toxikologické vlastnosti chemických látek a jejich účinky na zdraví, doporučení amerického úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) a Národní referenční laboratoře pro potravinářské přídatné látky v EAA. Zohledňuje také nejnovější zjištění Americké akademie pediatrů (AAP) a University Washington (UW) a zjištění ze studie University of Southampton na FABIC, která vedla k významným změnám v oblasti zpracování a označování potravin v Británii a Evropu, jakož i zjištění University of Aberdeen o škodlivosti doplňkových látek v potravinách.

 

UDRŽITELNOST - Algoritmus udržitelnosti potravin hodnotí kvalitativní složky, jako je procento masa v masných výrobcích, označení třídy jakosti, způsob rozmnožování (pro vejce), ovocná složka v ovocných nápojích, jogurt a další produkty, čerstvost a další kvalitativní faktory. Zohledňuje také místní a mezinárodní certifikáty (např. Klasa a, Regionální potraviny, IFS, BRC, CHOP, CHZO, Garantovaný tradiční recept, český produkt, CEFF atd.), Index využití vody, index využití půdy, index CO2, OXFAM index udržitelnosti, certifikace Fairtrade, Aliance deštných pralesů, Evropská aliance pro palmový olej atd.), hlasování uživatelů (smyslové údaje) a transparentnost výroby a surovin prostřednictvím blockchainového ověřování původu potravin.

 

Skóre všech tří výše uvedených oblastí kombinujeme do celkového skóre produktu, přičemž uživatelé viděli rozpad jednotlivých faktorů ovlivňujících celkové skóre. Základní informace o produktech poskytuje Nielsen Brandbank a jsou k dispozici také z veřejně dostupných zdrojů a od spolupracujících institucí a společností. Celkové skóre a jeho jednotlivé části se mohou lišit v závislosti na nejnovějších vědeckých znalostech celého potravinářského a distribučního řetězce.

 

Původ potravin

 

V posledních letech je věnována značná pozornost rostoucímu významu zpracování potravin a stravovacích návyků, pandemických nemocí souvisejících se životním stylem, které souvisejí s výživou. Od osmdesátých let se začal tvořit globální potravinářský průmysl. Potraviny v zemích s vysokými příjmy a ne tak silné kulinářské tradice, jako jsou USA, Kanada, Velká Británie a Austrálie, brzy převládaly balené produkty připravené ke spotřebě. Dokonce i v jiných zemích světa dnes tyto výrobky rychle přijímají tradiční stravovací návyky založené na minimálně zpracovaných potravinách a čerstvě připravených jídlech. Dramatický nárůst obezity a diabetu přichází s tímto trendem velmi rychle. Průmyslová výrobní receptura a přísady ultra zpracované potraviny z nich činí velmi pohodlné (hotové k jídlu), vysoce atraktivní (velmi chutné) vysoký výtěžek (nízká aditiva) a - což je nejdůležitější - vysoce konkurenceschopné vůči tradičním potravinářským výrobkům a pokrmům. Díky výrobním recepturám a přísadám jsou tyto výrobky značně nevyvážené a mají tendenci být konzumovány ve velkém množství. Tuto skupinu nazýváme „ultra zpracované potraviny a nápoje“ a je to nejrizikovější z toho, co trh s potravinami nyní nabízí.

 

Zdraví a výživa

 

S obrovským nárůstem civilizačních chorob a předčasných úmrtí by téměř každý chtěl jíst alespoň trochu zdravěji. Ale z pozice „běžného“ spotřebitele je často téměř nemožné vhodně klasifikovat potraviny podle smysluplných kritérií. Foodgroot Health and Nutrition Score je navrženo tak, aby vám pomohlo profesionálně odpovědět na vaše otázky, kategorizovat potraviny a umožnit zdravější výběr při jejich výběru. Jedno doporučení je však nad všemi ostatními: Jezte skutečné jídlo! Toto je podstata nutričního poselství dneška. Nejnovější poznatky o výživě s velkým obloukem se vracejí k jídlu, které je tak blízko k tomu, jak se vytváří příroda. Na základě současné vědy o výživě, shrnuté ve Zvláštní zprávě o zdraví a zdravém stravování společnosti Harvard, se doporučuje konzumovat správná jídla, která naplňují tělo živinami potřebnými k tomu, aby se zabránilo téměř všem chorobám a dysfunkcím od katarakty, neplodnosti až po neurodegenerativní stavy. , kardiovaskulární onemocnění a rakovina. Ale stejně jako dobré jídlo může pomoci vašemu zdraví, špatné jídlo (většinou ultra zpracované) může zvýšit riziko srdečních chorob, diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku a dalších nemocí.

Důvěryhodnost potravin

 

Věci často nejsou tak, jak vypadají. Téměř každý výrobce potravin má svá tajemství. Vezměte si typicky „zdravou“ snídani cereálie s mlékem. Obiloviny se vyrábějí procesem zvaným "vytlačování". Zrna se smísí s vodou, zpracují se na kaši a umístí se do stroje zvaného extrudér. Zrna jsou vytlačována z malého otvoru při vysoké teplotě a tlaku, který je tvaruje do malých, přitažlivých tvarů. Jednotlivé kuličky procházející extruderem jsou nafouknuty a nafouknuty pšenicí nebo rýží. Tyto polotovary jsou poté podrobeny postřiku, který na obilovinách vytváří olejový a cukrový povlak k utěsnění obilovin proti „devastující“ přítomnosti mléka, aby se zachovala jejich křupavost. Biochemik Paul Stitt popisuje proces vytlačování jako ošetření, které ničí většinu živin. Mastné kyseliny jsou denaturovány a přidávají se dokonce i syntetické vitamíny, které se přidávají na konci procesu. Aminokyselina lysin, rozhodující živina, je tímto procesem vytlačování zvláště poškozena. Mléko je jedním z nejdokonalejších potravin přírody. Dnes však v průmyslovém systému kráveme krávy na celý život; dáváme jim nevhodné krmivo, jako je sója, pekárenský odpad, zbytky citrusových plodů a zbytky z výroby ethanolu - tj. potraviny, které nemohou krávy konzumovat. Odnětí svobody a nevhodné krmivo způsobuje, že krávy jsou dlouhodobě nemocné, takže potřebují antibiotika a další léky. Snažíme se průmyslově vyrábět obrovské množství mléka, což je podpořeno použitím hormonů ke zvýšení produkce mléka. Krávy pak produkují velké množství vodnatého mléka s jen polovičním množstvím tuku ve srovnání s mlékem produkovaným kravami v minulosti, které byly krmeny výhradně zelenou trávou. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Skóre důvěryhodnosti potravin na Foodgroot má za cíl postupně inspirovat výrobce k otevřenějším a transparentnějším politikám. Jako spotřebitel máte právo znát a znát pozadí výroby potravin a vybrat si z různých možností.

Vědci z Oxfordské univerzity a Švýcarského zemědělského výzkumného institutu Agroscope vytvořili nejucelenější databázi o dopadu téměř 40 000 farem na životní prostředí a 1600 procesorů, typů obalů a maloobchodníků. To jim umožňuje posoudit, jak různé výrobní procesy a zeměpisné oblasti vedou k různým dopadům na životní prostředí u 40 hlavních potravin.

Dnešní potravinový dodavatelský řetězec představuje ~ 13,7 miliard metrických tun ekvivalentu oxidu uhličitého a 26% za antropogenní emise skleníkových plynů. Tyto emise mohou zásadně změnit druhové složení přírodních ekosystémů, snížit biodiverzitu a ekologickou odolnost.

Dnešní zemědělský systém je také neuvěřitelně náročný na zdroje a pokrývá asi 43% světové půdy. Dvě třetiny odběrů sladké vody jsou určeny k zavlažování, což má za následek 90–95% světové spotřeby a nedostatku vody. Rostlinná strava snižuje emise potravin až o 73%, nejen emise skleníkových plynů, ale také emise okyselení a eutrofy, které degradují suchozemské a vodní ekosystémy. Spotřeba sladké vody také klesne o čtvrtinu.

Rostlinná strava snižuje emise potravin až o 73%, nejen emise skleníkových plynů, ale také emise okyselení a eutrofy, které degradují suchozemské a vodní ekosystémy. Spotřeba sladké vody také klesne o čtvrtinu.

 

Celkové skóre

 

Skóre Foodgroot je hodnoceno na stupnici 0-100%. To vede k umístění v každé kategorii a každé jídlo je do ní zařazeno. Máte možnost srovnání a lepší výběr. Současně jsme připravili systém barevné orientace zelené - nejlepší / červené - to nejhorší, které roztřídí všechna jídla pro lepší orientaci.

Foodgroot vyhodnocuje až 70 parametrů obsahujících:

 

Výroba

& Technologie

 

Biochemické

Složení

 

Aditiva

& Přídatné Látky

 

Jídlo a jeho

Bezpečnost

 

Uživatelské

Hodnocení

 

Výrobní

Materiály

 

Certifikáty

Kvality

Záměrem je poskytnout co nejobjektivnější a nejnezávislejší hodnocení odpovídající nejnovějším poznatkům a trendům. Hodnocení potravin je založeno na nezávislém spolupracujícím algoritmu připraveném pro každou podkategorii potravin nezávislým týmem odborníků. Hodnocení je jednoduché číslo od 0 do 100%.

Skóre jednotlivých produktů (hodnocení) se časem snižuje nebo zvyšuje v závislosti na tom, jak se upravují parametry (např. Díky nové vědecké studii) a zvyšující se informace o původu a produkci potravin (např. Nové informace o tom, jak se chemickým ošetřením trávy jako krmiva) pro skot, který je součástí řetězce produkce mléka a masa).

bottom of page