BETA

Personalizované 

potraviny mohou

zlepšit vaše zdraví.

Foodgroot je hodnocení potravin a nákup na míru, díky němuž je výroba potravin více transparentní, posiluje úlohu spotřebitelů a zlepšuje jejich zdraví. Zkoumáme, analyzujeme a parametrizujeme velké množství údajů o původu potravin, jejich zpracování, kvalitě, dopadu na lidské zdraví, transparentnosti výroby a udržitelnosti životního prostředí. Hlavními kritérii pro hodnocení potravin jsou původ, zdraví a důvěryhodnost. Index skóre potravin je založen na kolaborativním dynamickém algoritmu, jenž se neustále vyvíjí a bere do úvahy nejnovější vědecké a technologické poznatky, týkající se potravin, jež hodnotí pomocí až 70 parametrů. Foodgroot je nejrozsáhlejším, nejkomplexnějším a nejinovativnějším systémem hodnocení potravin na světě

Skóre potravin se vypočítává pomocí tří hlavních ukazatelů: PŮVOD / ZDRAVÍ A VÝŽIVA / UDRŽITELNOST


PŮVOD - Algoritmus pro hodnocení původu potravin zohledňuje několik faktorů, které zahrnují klasifikační systém NOVA pro potraviny na základě povahy, rozsahu a účelu zpracování, který je uznán jako platný nástroj pro politiku a činnosti v oblasti výzkumu, výživy a veřejného zdraví v Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Panamerické zdravotnické organizaci (PAHO / WHO), a jenž byl široce využíván ve více než sto studiích v Brazílii, Kanadě, Francii, Spojených státech, Austrálii a Evropské unii. Dále posouzení místního nebo dováženého původu potravin a surovin pro jejich výrobu, zemědělskou výrobu, bio produkci a/nebo certifikaci biodynamického hospodářství.

ZDRAVÍ A VÝŽIVA - Algoritmus pro posuzování zdravotního a nutričního vlivu potravin se zaměřuje na faktory, jako je profilování živin a nutriční klasifikace s cílem podpořit zdraví a předcházet nemocem, přítomnost klíčových kontaminantů, pesticidů, hormonů a antibiotik a zdravotní důsledky některých potravinářských přídatných látek. Mezinárodně uznávaný systém NutriScore rozdělující potraviny do tříd od A po E, úspěšně používán nebo uvažován pro použití ve Francii, Španělsku, Belgii, Německu a Spojeném království, vyvinutý na základě výživového modelu britského ministerstva zdravotnictví, který byl vyvinut ve spolupráci s agenturou British Food Standards Agency (FSA), nadací British Heart Foundation a její výzkumnou skupinou Health Promotion Research Group na Oxfordské univerzitě v roce 2013 je brán do úvahy. Model využívá jednoduchý systém hodnocení, který klasifikuje vyvážené složky výživy, které byly předmětem důkladného vědeckého zkoumání, rozsáhlé konzultace a přezkoumání. Podporuje ji nezávislý vědecký poradní výbor pro výživu (SACN) a široká škála odborníků na výživu. Stala se také základem pro omezení vysílání televizních reklam na výrobky s vysokým obsahem tuku, soli a cukru, zaměřené na děti. Algoritmus také zohledňuje nutriční profil Světové zdravotnické organizace (WHO) Světové zdravotnické organizace (WHO), výživová doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Kodexový výbor Codex Alimentarius pro potravinářské přídatné látky a kontaminanty, Společný odborný výbor pro potravinářské přídatné látky - JECFA, Evropský hospodářský výbor Doporučení Společenství (EHS) posuzující nutriční, hygienické a toxikologické vlastnosti chemických látek a jejich účinky na zdraví, doporučení amerického úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) a Národní referenční laboratoře pro potravinářské přídatné látky v EUA. Zohledňuje také nejnovější zjištění Americké akademie pediatrů (AAP) a Univerzity Washington (UW) a zjištění studie University of Southampton o FABIC, která vedla k významným změnám v oblasti zpracování potravin a označování potravin v Británii. a Evropa, jakož i zjištění Univerzity v Aberdeenu o škodlivosti přísad v potravinách.

UDRŽITELNOST - Algoritmus důvěryhodnosti potravin hodnotí kvalitativní složky jako je procento masa v masných výrobcích, označení třídy jakosti, metodu chovu (u vajec), podíl ovocné složky v ovocných nápojích, jogurtech a dalších výrobcích, čerstvost a další kvalitativní faktory. Dále bere do úvahy lokální a mezinárodní certifikáty (např. Klasa a, Regionální potravina, IFS, BRC, PDO, PGI, Zaručená tradiční receptura, Český výrobek, CEFF apod.), udržitelnost výroby (water use index, land use index, CO2 index, OXFAM sustainability index, certifikace Fairtrade, Rainforest Alliance, European Palm Oil Alliance a další), hlasování uživatelů (senzorická data) a transparentnost výroby a surovin pomocí Blockchainového ověření původu potravin.

Skóre všech třech výše uvedených oblastí kombinujeme do celkového skóre produktu, přičemž uživatelé vidí rozpad jednotlivých faktorů ovlivňujících celkové skóre. Základní informace o produktech jsou dodávány společností Nielsen Brandbank a jsou dále získávány z veřejně dostupných zdrojů a od spolupracujících institucí a společností. Celkové skóre, jakož i jeho jednotlivé části se mohou měnit v závislosti na nejnovějších vědeckých poznatcích, týkajících se celého řetězce produkce a distribuce potravin.

Původ potravin


V posledních letech je věnována značná pozornost rostoucímu významu zpracování potravin a stravovacím návykům, souvisejícím s pandemií civilizačních chorob, jež mají co dočinění s výživou. Od osmdesátých let se začal formovat celosvětový potravinový průmysl. Potraviny v zemích s vysokými příjmy a ne tak silnými kulinářskými tradicemi, jako jsou USA, Kanada, Spojené království a Austrálie, byly brzy ovládnuty balenými výrobky připravenými ke konzumaci. I v ostatních zemích světa dnes tyto produkty rychle přebírají tradiční stravovací vzory založené na minimálně zpracovaných potravinách a čerstvě připravených pokrmech. Dramatický nárůst obezity a cukrovky přichází odpovídajícím způsobem velmi rychle s tímto trendem. Průmyslové výrobní formule a přísady ultra-zpracovaných potravin z nich činí velmi pohodlné (připravené ke konzumaci), vysoce atraktivní (velmi chutné), vysoce výnosné (nízkonákladové přísady) a - co je nejdůležitější - vysoce konkurenceschopné výrobky vůči tradičním potravinám a pokrmům. Díky průmyslovým výrobním formulím a přísadám jsou tyto produkty značně nevyvážené a mají tak tendenci ke spotřebě ve velkém množství. Tuto skupinu nazýváme "ultra-zpracovanými potravinami a nápoji" a patří k tomu nejrizikovějšímu, co dnes trh s potravinami nabízí.Zdraví a výživa


S obrovským nárůstem civilizačních chorob a předčasných úmrtí by si téměř každý přál jíst alespoň trochu zdravěji. Ale z pozice “obyčejného” spotřebitele je často takřka nemožné kvalifikovaně roztřídit potraviny podle smysluplných kritérií. Skóre zdraví a výživy na Foodgroot je navrženo tak, aby vám pomohlo kvalifikovaně odpovědět na vaše otázky, roztřídit potraviny a umožnit zdravější volbu při jejich výběru.

Jedno doporučení ovšem ční nad všemi ostatními: Jezte opravdové potraviny! To je podstatou nutričního poselství dneška. Nejnovější znalosti o výživě se velkým obloukem vracejí zpět k potravinám, které jsou co nejblíže způsobu, jakým je stvořila příroda. Na základě současné vědy o výživě, souhrnně popsané v Harvardské zvláštní zprávě o zdraví a zdravém stravování se doporučuje konzumace správných potravin, které naplňují tělo potřebnými živinami, abyste se tak vyhnuli takřka všem onemocněním a dysfunkcím od šedého zákalu, přes neplodnost, až po neurodegenerativní stavy, kardiovaskulární choroby a rakovinu. Ale stejně jako správné potraviny mohou pomoci vašemu zdraví, špatné potraviny (většinou ty ultra-zpracovávané) mohou zvýšit riziko srdečních onemocnění, cukrovky typu 2, vysokého krevního tlaku a dalších onemocnění.Důvěryhodnost potravin


Věci často nejsou tak jak vypadají. Takřka každý výrobce potravin má svá tajemství. Vezměme si typicky “zdravou” snídani v podobě cereálií s mlékem. Cereálie se vyrábějí procesem, který se nazývá “vytlačování”. Zrna jsou smíchána s vodou, zpracována do kaše a umístěna do stroje nazývaného extruder. Zrna jsou vytlačována z malého otvoru při vysoké teplotě a tlaku, což je tvaruje do malých líbivých tvarů. Jednotlivá zrnka, procházející extruderem se nafukují a stávají se nafouknutou pšenicí, ovsem nebo rýží. Tyto polotovary jsou následně vystaveny postřikům, které na cereáliích vytvoří povlak oleje a cukru k utěsnění obilovin před “ničivým” výskytem mléka, aby se zachovala jejich křupavost. Biochemik Paul Stitt popisuje proces vytlačování jako zpracování, při kterém se zničí většina živin. Denaturují se mastné kyseliny a dokonce se ničí syntetické vitamíny, které se přidávají na konci procesu. Aminokyselinový lysin, rozhodující živina, je pak zvláště poškozena tímto extruzním procesem. Mléko je jednou z nejdokonalejších potravin přírody. Dnes však v průmyslovém systému vězníme krávy po celý život; dáváme jim nevhodné krmivo, jako je sója, pekařský odpad, zbytky z citrusových plodů a zbytky z výroby etanolu - tedy potraviny, které krávy nesmějí konzumovat. Uvěznění a nevhodné krmivo způsobuje, že krávy jsou dlouhodobě nemocné, takže potřebují antibiotika a jiné léky. Chováme je, abychom průmyslově vyrobili obrovské množství mléka, což umocňujeme podáváním hormonů pro zvýšení produkce mléka. Krávy pak produkují velké množství vodnatého mléka s pouze polovičním množstvím tuku ve srovnání s mlékem produkovaným krávami v minulosti, které byly krmeny výhradně zelenou trávou. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Skóre důvěryhodnosti potravin je na Foodgrootu navrženo tak, aby postupně inspirovalo výrobce k otevřenější a transparentnější politice. Jako spotřebitel máte právo vědět a znát pozadí výroby potravin a vybírat si z různých možností.

Vědci z Oxfordské univerzity a švýcarského zemědělského výzkumného institutu Agroscope vytvořili nejkomplexnější databázi o vlivu téměř 40.000 farem na životní prostředí a 1.600 procesorů, druhů balení a maloobchodníků. To jim umožňuje posoudit, jak různé výrobní postupy a zeměpisné oblasti vedou k rozdílným dopadům na životní prostředí pro 40 hlavních potravin.

Dnešní dodavatelský řetězec potravin vytváří ~ 13,7 miliard metrických tun ekvivalentu oxidu uhličitého a, 26% antropogenních emisí skleníkových plynů. Tyto emise mohou zásadně změnit druhové složení přírodních ekosystémů, omezit biologickou rozmanitost a ekologickou odolnost.

Dnešní zemědělský systém je také neuvěřitelně náročný na zdroje, pokrývá přibližně 43% světové půdy. Dvě třetiny sladkovodních odběrů jsou určeny k zavlažování, což vede k 90 až 95% celosvětové spotřeby vody a jejímu nedostatku. Rostlinná strava snižuje emise potravin až o 73%, přičemž toto snížení se netýká pouze emisí skleníkových plynů, ale také okyselujících a eutrofizujících emisí, které degradují suchozemské a vodní ekosystémy. Odběry sladké vody také klesají o čtvrtinu.

Rostlinná strava snižuje emise potravin až o 73%, přičemž toto snížení se netýká pouze emisí skleníkových plynů, ale také okyselujících a eutrofizujících emisí, které degradují suchozemské a vodní ekosystémy. Odběry sladké vody také klesají o čtvrtinu.Celkové skóre


Skóre potravin Foodgroot se hodnotí na škále 0 - 100 %. Díky tomu vzniká v každé kategorii žebříček a každá potravina je v něm umístěna. Máte tak možnost srovnání a lepšího výběru. Zároveň jsme pro lepší orientaci připravili systém barevné orientace zelená - nejlepší / červená - nejhorší, která všechny potraviny roztřídí.

Výroba

& technologie

Biocheické

složení

Přídatné

látky

Bezpečnost

potravin

Hodnocení

uživatelů

Suroviny

pro výrobu

Certifikáty

kvality

Foodgroot hodnotí 

až 70 parameterů obsahujících:

Cílem je poskytnout nejobjektivnější a maximálně nezávislé hodnocení, které odpovídá nejnovějším poznatkům a trendům. Hodnocení potravin je založeno na nezávislém kolektivním algoritmu připraveném pro každou podkategorii potravin nezávislou skupinou odborníků. Hodnocení je jednoduché číslo od 0 do 100%. Hodnocení jednotlivých produktů (rating) se snižuje nebo zvyšuje v závislosti na tom, jak se mění parametry (např. kvůli novým vědeckým studiím) a zpřesňují se informace o původu a produkci potravin (například nové informace o tom, jak se chemicky ošetřuje tráva jako krmivo pro skot, který je součástí mléčného a masného výrobního řetězce).

Kategorizace

hodnocení potravin