BETA

Foodgroot s.r.o. („Foodgroot“, „my“ nebo „nás“) uznává důležitost soukromí. Chceme, abyste se při používání našich služeb cítili sebejistě a tato pravidla ochrany osobních údajů („Zásady“) vám pomohou porozumět a popsat, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace, které získáváme o uživatelích našich webových stránek, služeb, modulů plug-in, software nebo jiné nástroje ke stažení (všechny z nich označujeme jako „Platforma“). Tyto zásady popisují následující:

Jaké informace shromažďujeme a jak jsou shromažďovány;

Jak tyto informace používáme;

S kým můžeme sdílet informace;

Právní základ pro zpracování informací;

Vaše práva a volby;

Bezpečnost a uchovávání informací;

Webové stránky třetích stran;

Uživatelé mimo Spojené státy;

Kalifornská zveřejnění; a

Změny zásad a kontaktních informací.

V tomto dokumentu budeme používat několik pojmů k popisu různých rolí. Foodgroot Členové se zaregistrovali k používání našich služeb a vytvoření účtu. Foodgroot Uživatelé jsou lidé, kteří plánují s členem Foodgrootu a nezaregistrovali se u nás.

Informace, které shromažďujeme

Informace o vás shromažďujeme přímo od vás a automaticky prostřednictvím vašeho používání platformy. Můžeme kombinovat automaticky shromážděné informace s dalšími informacemi, které jsme o vás shromáždili, včetně informací z veřejně dostupných zdrojů.

Abychom vám pomohli chránit sebe a své informace, doporučujeme vám poskytnout pouze ty informace, které jsou nezbytné pro používání naší platformy. Chcete-li například naplánovat schůzku, můžete nám poskytnout pouze jméno, e-mailovou adresu, datum a čas.

Foodgroot není určen pro děti mladší 13 let a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje, okamžitě tyto osobní údaje odstraníme. našich systémů.

Poskytované informace dobrovolně

E-mailem. Když se rozhodnete poskytnout e-mail do naší databáze, obdržíte řadu informačních bulletinů s novinkami a novými funkcemi a propagačními nabídkami společnosti Foodgroot. Můžete se kdykoliv odhlásit.

Automaticky shromážděné informace

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme my a naši poskytovatelé služeb soubory cookie, webové majáky a další technologie pro příjem a ukládání určitých typů informací, když s námi komunikujete prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení v souladu s předvolbami pro odhlášení (viz část Vaše práva a možnosti). níže). Používání těchto technologií nám pomáhá přizpůsobit vaše zkušenosti s našimi službami, zlepšit vaše zkušenosti a přizpůsobit marketingové zprávy na míru. Zde uvádíme některé typy informací, které shromažďujeme:

Data protokolu a zařízení. Pokud používáte Foodgroot, naše servery automaticky zaznamenávají informace („data protokolu“), včetně informací, které váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě našich webových stránek. Tato data protokolu mohou obsahovat vaši webovou adresu, ze které jste přišli nebo na kterou se chystáte, model vašeho zařízení, operační systém, typ prohlížeče, jedinečný identifikátor zařízení, adresu IP, operátora mobilní sítě a časové pásmo nebo umístění. Zda shromažďujeme některé nebo všechny tyto informace, často záleží na tom, jaký typ zařízení používáte a na jeho nastavení. K dispozici jsou například různé typy informací v závislosti na tom, zda používáte počítač Mac nebo počítač nebo telefon iPhone nebo telefon Android. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké informace nám zařízení poskytuje, zkontrolujte zásady výrobce zařízení nebo poskytovatele softwaru.

Cookies a další sledovací mechanismy

Data souboru cookie. V závislosti na tom, jak přistupujete k našim produktům a na základě svých preferencí pro odhlášení, můžeme použít „cookies“ (malý textový soubor odeslaný vaším počítačem pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jedinečné pro váš účet Foodgroot nebo prohlížeč) nebo podobné technologie pro záznam dat protokolu. Používáme-li cookies, můžeme použít cookies „session“ (které vydrží až do zavření prohlížeče) nebo „trvalé“ cookies (které vydrží, dokud je vy nebo váš prohlížeč nevymažete). Můžeme například používat cookies, abychom vás mohli přihlásit do Foodgrootu. Některé soubory cookie, které používáme, jsou spojeny s vaším účtem Foodgroot (včetně osobních údajů o vás, například e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli), a další soubory cookie nejsou. Abychom vám pomohli učinit e-maily užitečnějšími a zajímavějšími, často dostáváme potvrzení o otevření e-mailu od společnosti Foodgroot, pokud váš počítač takové funkce podporuje. Můžete se odhlásit od přijímání e-mailů od nás. Viz část Vaše práva a volby níže.

Další služby Analytics webu. V závislosti na vašich preferencích opt-out (viz Vaše práva a možnosti níže) používáme poskytovatele služeb třetích stran, jako je Google Analytics, k poskytování určitých analytických služeb a služeb pro interakce s uživateli společnosti Foodgroot v souvislosti s provozem naší platformy, včetně sběru a sledování. údajů a informací o vlastnostech a činnostech návštěvníků Foodgroot. Pomocí funkce Opt-Out na svých příslušných webových stránkách se můžete odhlásit ze souborů cookie služby Google Analytics a Mixpanel.

Jak používáme Vaše informace

Můžeme používat informace, které o vás shromažďujeme, včetně osobních údajů, k:

Poskytněte službu Foodgroot. Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám poskytli Platformu a služby; usnadnit plánování; spravovat svůj účet; reagovat na vaše dotazy; a pro jiné účely zákaznických služeb a podpory. Informace o platbách, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom vás upozornili na minulé, aktuální a připravované poplatky, které nám umožňují prezentovat historii fakturace na vaší fakturační stránce na platformě a provádět interní finanční procesy, například hledají stav poplatku z kreditní karty. V případě sporu o kreditní kartu sdílíme informace o účtu s vaší bankou, abychom ověřili oprávněnost poplatku.

Pochopte a vylepšte naše produkty. Provedeme výzkum a analýzu týkající se vašeho použití nebo zájmu o naše produkty, služby nebo obsah nebo produkty, služby nebo obsah nabízený ostatními. Děláme to proto, abychom našim produktům pomohli lépe a vyvíjeli nové produkty.

Komunikujte s vámi.

Komunikace související se službami. Můžeme vám posílat e-maily na služby a administrativu, abychom zajistili, že služba funguje správně. Také vám pošleme e-mail týkající se schůzek v kalendáři. Tyto zprávy jsou považovány za součást služby a tyto zprávy nelze odhlásit.

Propagační. V závislosti na vašich preferencích opt-out vám můžeme posílat e-maily o nových funkcích produktu nebo jiných novinách o Foodgrootu nebo o tématech, která by pro vás byla relevantní. Můžete kdykoli odmítnout příjem těchto sdělení. Níže naleznete sekci Vaše práva a volby. U uživatelů Foodgrootu, kteří nejsou členy Foodgrootu, ujišťujeme vás, že nepoužíváme e-mailové adresy, které zadáváte prostřednictvím e-mailových pozvánek k zasílání jakéhokoli typu přímého marketingu.

Reakce na vaše požadavky. Vaše informace použijeme také k zodpovězení vašich dotazů nebo připomínek.

Správní. Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o změnách v našich službách, naší nabídce služeb a dalších důležitých oznámeních týkajících se služeb, jako jsou změny zásad nebo oznámení o zabezpečení nebo podvodech.

Reklamní. V závislosti na vašich preferencích opt-out můžeme vyvíjet a zobrazovat obsah a reklamu přizpůsobenou Vašim zájmům na našich službách a na jiných stránkách. Viz Vaše práva a možnosti níže.

Ochrana práv a zájmů. Vaše informace použijeme k ochraně našich práv a zájmů, jakož i práv a zájmů našich uživatelů a jakékoli jiné osoby, jakož i k prosazování těchto zásad nebo našich smluvních podmínek.

Soulad s právními předpisy. Vaše informace můžeme použít k tomu, abychom splnili platné zákonné nebo regulační povinnosti, včetně neformálních požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních orgánů.

Jiný. Můžeme také použít vaše informace ke správě našeho podnikání nebo k vykonávání funkcí, které jsou vám v době shromažďování popsány jinak, s výhradou vašeho souhlasu. Přečtěte si pozorně všechny on-line smlouvy, než je přijmete.

S kým můžeme sdílet vaše informace

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými osobami, než je uvedeno v této politice, nebo když vás informujeme a dáme vám možnost odhlásit se od sdílení vašich osobních údajů.

Sdílíme informace, které o vás shromažďujeme, včetně osobních údajů, těmito způsoby:

Se třetími poskytovateli služeb, zástupci nebo dodavateli. K poskytování služeb v našem zastoupení nebo k poskytování služeb vám využíváme jiné společnosti, zástupce nebo dodavatele („Poskytovatelé služeb“). Můžeme například zapojit poskytovatele služeb do zpracování transakcí kreditními kartami nebo jinými způsoby platby. Nebo můžeme zapojit poskytovatele služeb do poskytování služeb, jako jsou marketing, reklama, komunikace, infrastruktura a služby IT, poskytování služeb zákazníkům, vymáhání pohledávek a analýzy a zlepšování údajů (včetně údajů o interakcích uživatelů s našimi službami). Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k vašim osobním nebo jiným informacím za účelem poskytování těchto funkcí. Některé informace, které požadujeme, mohou být navíc shromážděny třetími stranami. Požadujeme od našich Poskytovatelů služeb, aby se dohodli, že přijmou přiměřená opatření k zajištění osobních údajů, které jim poskytujeme. Neautorizujeme je k používání nebo zveřejnění vašich osobních údajů s výjimkou poskytování služeb.

Pobočky. Vaše informace můžeme sdělit stávajícím nebo budoucím pobočkám nebo dceřiným společnostem za účelem výzkumu, marketingu a dalších účelů, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Dodržovat právní postupy nebo chránit Foodgroot a naše uživatele a členy. Můžeme sdílet vaše údaje: pokud se domníváme, že zveřejnění je přiměřeně nezbytné k dodržování zákona, nařízení, právní nebo vládní žádosti; reagovat na předvolání, soudní příkaz, rozkaz nebo jiný právní proces; prosazovat platné podmínky používání nebo tyto Zásady, včetně vyšetřování jejich možného porušení; chránit bezpečnost, práva nebo majetek veřejnosti, osoby nebo Foodgroot; odhalit, předcházet nebo jinak řešit bezpečnostní nebo technické otázky nebo nezákonné nebo podezřelé nezákonné činnosti (včetně podvodů); nebo jako důkaz v soudním sporu, ve kterém jsme zapojeni, jako součást soudního nebo regulačního řízení.

Obchodní převody. Můžeme se účastnit fúze, akvizice, konkursu, zrušení, reorganizace nebo podobné transakce nebo řízení, které zahrnuje převod informací popsaných v těchto zásadách. V takových transakcích jsou informace o zákaznících obvykle jedním z obchodních aktiv, která jsou převedena nebo získána třetí stranou. Pokud jsme získali nebo sloučili s jinou společností, pokud prodáme nebo převedeme obchodní jednotku nebo aktiva na jinou společnost, v nepravděpodobném případě konkurzního řízení nebo v rámci jiného obdobného obchodního převodu, berete na vědomí, že takové převody mohou být nastat.

Souhrnné nebo de-identifikované informace. Můžeme zveřejnit souhrnné, anonymní nebo de-identifikované informace o uživatelích pro marketingové, reklamní, výzkumné, compliance nebo jiné účely.

Právní základ pro zpracování vašich informací

Při zpracování vašich osobních údajů se spoléháme na následující právní důvody:

Souhlas. Vaše osobní údaje, které jsou popsány v těchto zásadách, můžeme použít s vaším souhlasem. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás na adrese support@Foodgroot.com. Můžete také odmítnout poskytnutí souhlasu se soubory cookie nebo odstoupit od něj. Další informace o výjimkách naleznete v části Vaše práva a možnosti níže.

Plnění smlouvy. Můžeme potřebovat shromažďovat a používat vaše osobní údaje členů Foodgroot a uživatelů Foodgroot, jak je použitelné, k plnění našich smluvních závazků.

Legitimní zájmy. Vaše osobní údaje můžeme použít pro naše legitimní zájmy, abychom poskytli Platformu a služby a vylepšili naše služby a obsah na naší Platformě. Zpracujeme informace jménem našich zákazníků, kteří mají oprávněné zájmy na provozování svých podniků. Můžeme používat technické informace popsané v těchto zásadách a používat osobní údaje pro naše marketingové účely, které jsou v souladu s našimi legitimními zájmy a jakýmikoli volbami, které nabízíme, nebo souhlasy, které mohou být vyžadovány podle platných právních předpisů.

Vaše práva a možnosti

Účet. Chcete-li udržet své osobní údaje přesné a úplné, můžete se přihlásit a zkontrolovat a aktualizovat informace o svém účtu, včetně kontaktních a fakturačních údajů, na stránce nastavení účtu. Můžete nás také kontaktovat a vyžádat si informace o osobních údajích, které jsme od vás shromáždili, a požádat o opravu, změnu nebo vymazání těchto osobních údajů. Uděláme, co je v našich silách, abychom vyhověli vašim požadavkům, které podléhají zákonným a smluvním závazkům. Pokud byste chtěli podat žádost, zrušit svůj účet nebo žádost, vymažeme nebo již nepoužijeme informace o vašem účtu k poskytnutí Služeb, kontaktujte nás na adrese hello@Foodgroot.com nebo na adrese uvedené na konci této Politiky. V souladu s platnými právními předpisy budeme uchovávat a používat informace o vašem účtu pouze v souladu s našimi právními závazky, řešit spory a prosazovat naše smlouvy.

E-mailem. Jak je popsáno výše, pokud si nepřejete dostávat propagační e-maily od nás, můžete se kdykoli odhlásit odhlášením na odkaz opt-out obsažený v samotném e-mailu. Zpracování žádosti může trvat až deset (10) dnů. Upozorňujeme také na to, že pokud se rozhodnete od nás dostávat marketingovou komunikaci, můžeme vám nadále zasílat e-maily související s poskytováním služeb, které nejsou k dispozici pro výjimku. Pokud od nás nechcete dostávat žádné e-maily související s poskytováním služeb, máte možnost deaktivovat svůj účet.

Soubory cookie. Můžete také odmítnout poskytnutí souhlasu se soubory cookie nebo odstoupit od něj. Funkce nápovědy prohlížeče by měla obsahovat pokyny, jak počítač nastavit tak, aby přijal všechny soubory cookie, aby vás upozornil, kdy je soubor cookie vydán, nebo kdykoli cookies nedostávat.

Služby Analytics třetích stran. Některé použité služby poskytují možnost opt-out. Služby služby Google Analytics a Mixpanel můžete zrušit pomocí funkcí Opt-Out na svých webových stránkách.

Službu Google Analytics poskytuje společnost Google Inc. Službu Google Analytics můžete odhlásit ze služby Google Analytics, abyste mohli používat své informace, a to pomocí nástroje Prohlížeč odhlášení Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: www.google.com/policies/privacy.

Mixpanel je dodáván společností Mixpanel Inc. Společnost Mixpanel můžete zabránit používání vašich informací pro účely analýzy tím, že se rozhodnete na adrese www.mixpanel.com/optout. Další informace o typu informací, které Mixpanel shromažďuje, naleznete na stránce Smluvní podmínky společnosti Mixpanel na adrese www.mixpanel.com/terms.

Další práva. V souladu s místními právními předpisy můžete mít podle svých právních předpisů další práva týkající se vašich osobních údajů, například právo stěžovat si u místního orgánu pro ochranu údajů.

Bezpečnost a ukládání informací

Přijali jsme rozumné kroky, abychom pomohli chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Tato opatření zahrnují šifrování SSL a dvoufaktorovou autentizaci. Bohužel žádná opatření nemohou zaručit 100% bezpečnost. Proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací za všech okolností.

Měli byste podniknout kroky k ochraně před neoprávněným přístupem k vašemu zařízení a účtu, mimo jiné tím, že si vyberete robustní heslo, které nikdo jiný neví, nebo může snadno odhadnout a udržet vaše přihlašovací údaje a heslo soukromé. Nejsme zodpovědní za ztracená, odcizená nebo ohrožená hesla nebo za jakoukoli činnost na vašem účtu prostřednictvím aktivity neoprávněného hesla.

Osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, pro plnění našich smluvních a právních závazků a pro případné platné lhůty pro omezení nároků pro účely podání a obhajoby pohledávek.

Odkazy třetích stran

Naše Platforma může obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran. V závislosti na vašich preferencích opt-out (viz Vaše práva a možnosti) můžeme také použít inzerenty třetích stran, reklamní sítě a další reklamní, marketingové a propagační společnosti, abychom zobrazovali reklamy na našich webových stránkách. Jakýkoli přístup k těmto odkazovaným webovým stránkám a aplikacím a jejich používání není těmito zásadami upraven, ale řídí se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Nepodporujeme tyto strany, jejich obsah ani žádné produkty a služby, které nabízíme, a tyto strany, jejich obsah ani produkty a služby, které nabízejí, neschvalujeme a nejsme zodpovědní za informační praktiky těchto třetích stran. webových stránek nebo aplikací.

Uživatelé mimo USA

Naše aplikační a databázové servery jsou umístěny ve službách Amazon Cloud Services ve Spojených státech. Společnost Amazon Cloud Services certifikovala s Ministerstvem obchodu, že dodržuje zásady ochrany osobních údajů v rámci EU-U.S. a Swiss-U.S. Rámce ochrany soukromí. Pokud jste fyzická osoba se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království, Kanadě nebo v jiné jurisdikci mimo Spojené státy, která obsahuje zákony a předpisy upravující shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, které se liší od zákonů Spojených států, uvědomte si, že tyto informace shromažďujeme (včetně použití metod, jako jsou soubory cookie a další webové technologie), které budou zpracovány a uloženy ve Spojených státech nebo v jiných zemích, ve kterých provozujeme naše nebo třetí poskytovatele služeb. Odesláním vašich osobních údajů společnosti Foodgroot a používáním programu Foodgroot výslovně souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou přeneseny, zpracovány a uloženy ve Spojených státech nebo v jiné jurisdikci, která nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany soukromí jako v zemi, kde jste nebo jsou občany.

Kalifornie Zveřejnění

Poskytování informací o sdílení informací v Kalifornii. Obyvatelé Kalifornie mohou požádat o seznam všech třetích stran, v souvislosti s nimiž jsme zveřejnili veškeré informace o vás pro účely přímého marketingu a kategorií zveřejněných informací. Pokud jste rezidentem Kalifornie a chcete takový seznam, pošlete nám prosím písemnou žádost e-mailem na adresu hello@Foodgroot.com s názvem „Kalifornská práva na ochranu osobních údajů“ v řádku předmětu.

Nesledovat. V současné době nepoznáváme nebo nereagujeme na signály Do Not Track, které inicioval prohlížeč, protože neexistuje konzistentní průmyslový standard pro shodu.

Změny zásad

Tyto zásady jsou aktuální k výše uvedenému datu účinnosti. Tyto zásady můžeme čas od času změnit, a pokud na této stránce zveřejníme veškeré změny, včetně jakýchkoli významných změn, nezapomeňte je pravidelně kontrolovat. Pokud budete pokračovat v používání funkce Foodgroot i po provedení těchto změn, souhlasíte s upravenými zásadami.

Kontaktujte nás

V případě dotazů či připomínek k této politice nás prosím kontaktujte na hello@foodgroot.com Sněmovní 7, Praha 1, Česká republika.Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 18. května 2018