Organická produkce

Ekologické zemědělství je zemědělská metoda, která si klade za cíl vyrábět potraviny pomocí přírodních látek a procesů a klade důraz na:

- odpovědné využívání energie a přírodních zdrojů - zachování biologické rozmanitosti
- zachování regionální ekologické rovnováhy
- zvýšení úrodnosti půdy

- udržování kvality vody

Kromě těchto pravidel též podporuje vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a vyžaduje, aby zemědělci vyhověli zvláštním potřebám chování zvířat.

Ekologické logo lze použít pouze u produktů, které byly certifikovány jako ekologické autorizovanou kontrolní agenturou nebo subjektem. To znamená, že splňují přísné podmínky ohledně výroby, přepravy a skladování.

More info at: http://bit.ly/bioprdct

EU-Bio-Logo.png
certifikat-bio-1.jpg