top of page
  • Writer's pictureFoodgroot

Češi žijí prakticky v bezvědomí o bezpečnosti potravin


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal v minulém roce zprávu s názvem Bezpečnost potravin v EU, která je výsledkem velkého mezinárodního výzkumu prováděného v 28 členských státech EU mezi 27 655 respondenty z různých sociálních a demografických skupin.


Nejdůležitějšími faktory pro Evropany při nákupu potravin jsou původ potravin (53%), cena potravin (51%), bezpečnost potravin (50%) a chuť (49%). Obsah živin je považován za o něco méně důležitý (44%), zatímco etika a přesvědčení (např. ohled na dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí nebo náboženství) mají nejnižší význam (19%).


Tradičně vyspělými zeměmi, kde bezpečnosti potravin věnují velkou pozornost je Francie (71 %), Slovinsko (70 %), Finsko (68 %) and Lucembursko (67 %). Naopak Česká republika patří do skupiny zemí, kde je jako nejdůležitější faktor při nákupu potravin. uváděna cena - Portugalsko (75 %), Lotyšsko (65 %), Bulharsko, Chorvatsko, Litva a Velká Británie (63 %), Česko (62 %).Česko je s 27 % téměř na konci žebříčku zemí, jejichž občané se "osobně zajímají o bezpečnost potravin". Televize je v celé EU stále považována za hlavní zdroj informací, spojených s riziky kolem potravin. Dvě třetiny spotřebitelů (66%) v této souvislosti uvádí, že změnili své spotřebitelské chování na základě získaných informací, souvisejících s riziky kolem potravin. Děsivé je, že 40 % Čechů je stále přesvědčeno o tom, že "když se potravina prodává tak musí být bezpečná".


Evropané dále uvádějí, že slyšeli o přísadách, jako jsou barviva, konzervační látky nebo látky určené k aromatizaci používané v potravinách nebo nápojích (72%), následované hygienou potravin (68 %) a zbytky antibiotik, hormonů nebo steroidů v mase (66 %). 65 % respondentů uvedla, že zná tři témata: rezidua pesticidů v potravinách; choroby nalezené u zvířat; a alergické reakce na jídlo nebo pití. Podobné procento též slyšelo o otravě jídlem bakteriemi a látkami znečišťujícími životní prostředí u ryb, masa nebo mléčných výrobků (obě 64%), zatímco 60% slyšelo o geneticky modifikovaných složkách potravin nebo nápojů.Přibližně polovina respondentů uvedla, že slyšeli o stopách materiálů, které přicházejí do styku s potravinami (51%) a mikroplasty nalezené v potravinách (48%), zatímco jiná témata jsou méně známá: choroby rostlin v plodinách (45%), jedovaté plísně v potravinách a krmivech (39%), nanočástice nalezené v potravinách (30%) a úpravy genomu (21%). 27 % Čechů neslyšelo o žádném (nebo jednom až dvou) z výše uvedených rizik. Jako nejpodstatnější riziko, spojené s bezpečností potravin uvádí 41 % Čechů "nemoci nalezené u zvířat".


Celou zprávu najdete zdarma ke stažení zde.855 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page