top of page
 • Writer's pictureMichaela Weissová

Co je biohacking a jak si jím můžete zlepšit své zdraví


Víte, že jde tzv. hacknout své tělo, aby fungovalo lépe?


Biohacking je anglický název pro soubor změn vašeho životního stylu s cílem maximalizovat biologii těla tak, abyste se cítili co nejlépe. Je to vědomý, aktivní a zdravý přístup k vlastnímu životu jako celku, s použitím technologií, správných suplementů, cvičení a denních návyků pro naplnění vašeho potenciálu.


Určitě znáte přísloví: „Jste to, co jíte“. Ve skutečnosti je to o mnohem širším kontextu, neboť všechno, co vložíme do našich těl - jídlo, myšlenky, pohyby, emoce, ovlivňuje to, jak se chováme a cítíme.


Biohackingem můžete skutečně transformovat své tělo, abyste měli více energie, byli produktivnější a celkově se stávali lepší verzí sebe sama.Jak na to


Každému fungují trochu jiné hacky a na to, které nejlépe fungují Vám, musíte postupem času přijít vy sami malými změnami, které vašemu tělu poskytnou čas na přizpůsobení a poté zhodnoťte, jak se cítíte.


Ze začátku nemusíte nijak zvlášť experimentovat.

To, co funguje všem je:


 • kvalitní čerstvé jídlo (silný biohack je například vyřazení cukru)

 • pravidelný pohyb dle Vaší konstituce a zdravotního stavu¨

 • meditace

 • práce s emocemi

 • pravidelný denní režim (stejné časy vstávání, uléhání, jídel, práce, odpočinku)

 • kvalitní spánek

 • propojení s přírodou

 • hudba (správně zvolená hudba pro dané rozpoložení dokáže tělo nabudit nebo zklidnit)

 • flow - vědomý stav mysli, který umožňuje lehce zvládat i těžší úkoly

 • užívání nootropik - doplňky stravy nebo léky, které mají příznivý vliv na funkce mozku, jako je zlepšení paměti, soustředění, motivace, kognitivní funkce, zmírnění neurodegenerativních procesů spojených se stárnutím a podobně


Poměr, způsob, typ, načasování, harmonogram a další jednotky jsou již individuální a zcela na vás.


Na cestě biohackingu se držte věcí, které vám fungují a vyházejte všechny, které jste cestou nasbírali jako zaručené recepty na zdraví, ale necítíte se s nimi dobře. Na své tělo jste odborník pouze a jen vy!Historie biohackingu


Biohacking je široký pojem, který odkazuje na řadu nejrůznějších věcí. Historicky byl tento termín poprvé zmíněn v článku z roku 1988 ve Washington Post, kde se diskutuje o biotechnologiích ve formě „práce s genetickým kódem živého organismu“.Druhy biohackingu


Hlavním bodem biohackingu je tzv. nutrigenomika, která se zaměřuje na vliv našeho jídla na chování našich genů.


Tento populární typ biohackingu je založen na myšlence, že celková genetická exprese našeho těla může být zmapována a optimalizována testováním toho, jak různé živiny ovlivňují naše zdraví fyzické, ale i to, jak se cítíme, přemýšlíme a chováme.Jak funguje nutrigenomika


Nutrigenomika může hacknout vaši biologii několika způsoby:Jídlo ovlivňuje naše geny. Ale ne těla všech reagují stejným způsobem na změny ve stravě nebo v návycích.


Přezkum současného výzkumu výživy v roce 2015 naznačuje, že drobné změny genové exprese jsou pouze jedním kusem většího puzzle. Při reakci našeho těla na jídlo hrají roli i další faktory, jako je cvičení, úroveň stresu a hmotnost.Těmi specifičtějšími a pro někoho kontroverzními biohacky jsou pak podomácku vyrobené implantáty, chemické injekce a všechno, co biohackeři mohou vložit do svého těla pro rozšíření jeho schopností a funkcí dle daného požadavku (např. magnetické implantáty nebo NFC čipy).


Existuje mnoho příkladů podomácku uskutečněných experimentů, které vedou k zamyšlení nad jejich výsledky, jako tomu je například v experimentu biohackera z roku 2015, který si vstříkl chemickou sloučeninu zvanou Chlorin e6 do svých očí, aby si nastavil noční vidění. Muž dokázal rozeznat lidi pohybující se ve tmě noci v lese díky pozměněné fotosenzibilizaci (vyšší vnímavost očí ke světlu), způsobené touto chemickou sloučeninou v očích.


Ale stejně jako u jakéhokoli experimentu nebo modifikace lidského těla, existují nebezpečné nebo fatální následky, a proto nic z těchto extrémních biohacků nedoporučujeme.


V roce 2018 New York Times otiskla článek o magnetických implantátech, tzv. RFID čipech, které si do svých těl nechali implementovat někteří biohackeři, aby měly například přístup do zabezpečených prostor v nemocnicích nebo mohli poslouchat hudbu ze „zabudovaných“ sluchátek v uších díky zvukovým magnetům.


Jakkoli futuristicky tato fakta zní, je třeba si uvědomit, že implantace cizích předmětů do těla vás může vystavit zánětlivým reakcím, které mohou způsobit chronické infekce. Můžete si jimi také zvýšit riziko vzniku rakoviny.


Další součástí biohackingu je také sekvencování DNA v laboratořích nebo v domácích podmínkách a výzkum genetických predispozic.
My ve Foodgroot rozhodně podporujeme tzv. celostní biohacking, který zahrnuje zlepšení kvality stravy a celkového životního stylu a nevyžaduje žádnou specifickou biotechnologii, ani interakci s ní.


Pokud vás toto téma zaujalo a chcete vyzkoušet svůj první celostní biohack, vyberte si jednu z výše popsaných oblastí (Jak na to) a pracujte na ní 7 dní v kuse a pak vyhodnoťte, jak se cítíte.


Může to být například:

 • nákup a konzumace pouze čerstvých, průmyslově nezpracovaných potravin

 • vyřazení cukru na týden

 • každodenní desetiminutová meditační praxe

 • soustředění se na vděčnost každý den, kdykoli si na to vzpomenete (za co všechno jste ve svém životě vděční)

 • a další


Těmito jednoduchými a postupnými kroky začnete měnit své fyzické i psychické nastavení do plusu a získávat více cenné energie a to vám moc přeji.


Pro osobní konzultace k nastavení individuálního plánu celostního zlepšení vašeho zdraví, se na mě můžete obrátit prostřednictvím Slunečný život.Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16567153

http://scopeblog.stanford.edu/2014/06/03/early-findings-show-nutrigenomics-could-make-weight-loss-more-efficient/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4909610/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810265/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21121704

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212066115000058

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273607002507

https://io9.gizmodo.com/this-biohacker-used-eyedrops-to-give-himself-temporary-1694016390

https://www.nytimes.com/2018/05/12/us/grindfest-magnet-implants-biohacking.html

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2farchive%2fopinions%2f1988%2f01%2f31%2fplaying-god-in-your-basement%2f618f174d-fc11-47b3-a8db-fae1b8340c67%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.7c36c72844ba&noredirect=on

1,983 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page