top of page
  • Writer's pictureFoodgroot

Jak Foodgroot hodnotí potraviny?
Všechny dosavadní pokusy o hodnocení potravin se zaobíraly vždy jedním konkrétním aspektem. Jak jsou potraviny výživné? Jak hodně jsou zpracované? Jak daleko cestují? Jaká obsahují éčka? Je v nich palmový olej? To všechno jsou bezesporu důležitá data, sama o sobě ale nemají komplexní vypovídající hodnotu.Foodgroot se ve své komplexní filozofii hodnocení potravin opírá o nejnovější globální vědecké poznatky, které integruje do tří základních oblastí:


PŮVOD ZDRAVÍ UDRŽITELNOST


Původ potravin pokrývá data o klasifikaci (míře) zpracování, o zemi původu, je li potravina z farmy, má li bio nebo bio dynamický certifikát, bylo při jejím původu užito technologie GMO, jaké má potravina lokální a globální certifikace, jak s ní bylao během produkce nakládáno, transparentnost její produkce apod.


Systém klasifikace zpracování potravin rozděluje všechna jídla a potravinářské výrobky do čtyř skupin:

SKUPINA 1 | Nezpracované a minimálně zpracované potraviny

SKUPINA 2 | Zpracované kulinářské ingredience

SKUPINA 3 | Zpracované potravin

SKUPINA 4 | Ultra zpracované potraviny


Tato klasifikace je uznána FAO (Potravinářská a zemědělská organizace) při OSN a vztahují se k ní početné studie o škodlivosti ultra zpracovaných potravin na lidské zdraví.V oblasti zdraví se zabýváme daty ohledně nutričního profilu (tedy jak je daná potravina výživná pro lidský organizmus), jaká jsou vpotravině aditiva a jejich skóre škodlivosti, přítomnost alergenů, intolerančních složek, glykemická nálož apod.


Výživový profil Nutri-Score je komplexní nutriční štítek, založený na výpočtu, odvozeného od nutričního profilovacího systému Agentury pro výživu ve Velké Británii (FSA skóre).

Nutri-Score byl vybrán francouzskou vládou v březnu 2017 k zobrazení na potravinářských výrobcích poté, co byl porovnán s několika jinými štítky navrženými potravinovým průmyslem a maloobchodníky.

Ve srovnání s jinými štítky na přední straně obalu se Nutri- Score ukázal jako nejúčinnější při poskytování informací o nutriční kvalitě potravin. V současnosti se jedná o plošném zavedení v rámci EU.Udržitelnost indexuje a mapuje emise skleníkových plynů, využití půdy, pozemní acidifikace, eutrofizace a vážený odběr čerstvé vody při produkci potravin.


Dosud nejkomplexnější studie z roku 2018, pocházející z University of Oxford a švýcarské společnosti Agroscope, kterou vypracovali J. Poore a T. Nemecek s názvem „Snížení dopadů potravin na životní prostředí prostřednictvím výrobců a spotřebitelů“, jejíž definitivní verze byla publikována v časopise Science, odhalila, že produkce potravin je odpovědná za 26 procent všech emisí skleníkových plynů (GHG), což přispívá k celosvětovému oteplování.

Poore a Nemecek konsolidovali údaje o rozmanitých dopadech na životní prostředí u 38 000 farem produkujících 40 různých zemědělských produktů po celém světě v meta analýze porovnávající různé typy potravinářských výrobních systémů a připravili index odhadované globální odchylky emisí skleníkových plynů, využití půdy, suchozemské acidifikace, eutrofizace a vážených odběrů sladké vody pro 40 hlavních potravin.A konečně uživatelské hodnocení, jež dává prostor vám - spotřebitelům - vyjádřit se k senzorickým vlastnostem produktu a jeho celkovému hodnocení kvality na základě vaší individuální zkušenosti.


Každý registrovaný uživatel může hodnotit libovolný potravinový produkt na základě senzorických a kvalitativních vlastností na škále 1 - 5, kde jednička je nejméně a pětka je nejvíce.

Příklad hodnocení:

1-5 chuť, např. ★★★

1-5 vůně, např. ★

1-5 vzhled, např.. ★★★★

1-5 obal, např. ★★★★★

1-5 poměr cena / kvalita, např. ★★★

Toto hodnocení je určeno výhradně pro individuální uživatele platformy Foodgroot a nemusí se shodovat s ostatními parametry v celkovém skóre produktu.Mimo těchto výše uvedených parametrů pokytuje Foodgroot výrobcům také možnost nezávislého ověření produktu. Transparentnost je pro budoucnost potravin kritická a spotřebitelé už by nikdy neměli ustoupit ze svého základního práva dozvědět se o původu a složení potravin co nejvíce informací.

Foodgroot poskytuje výrobcům potravin možnost nezávislé certifikace pomocí spektrální a/nebo biochemické analýzy, která je prováděna v certifikovaných laboratořích a potvrzuje složení, uvedené výrobcem. Jinými slovy, pokud najdete u výrobku modré kolečko s bílou fajfkou, můžete si být jisti, že jsme za vás namátkově a nezávisle zkontrolovali a ověřili složení tohoto produktu a že odpovídá tvrzení výrobce. Všechna měření jsou uložena v Blockchainu k veřejně dostupné kontrole.V neposlední řadě pracujeme také s daty ohledně specifik v dané kategorii. Jednotlivé kvalitativní druhy vajec (klecová, podestýlka, volný chov apod.), masné výrobky (procento masa v produktu), džusy (procento ovocní složky), džemy (procento přidaného cukru vs. ovocná složka) apod. vytvářejí prostor pro finální porovnání výrobků mezi sebou v dané kategorii.


Dáváme také pozor na to, aby informace poskytované spotřebiteli nebyly zavádějící, zejména pokud jde o charakter potraviny, zvláště pak o její povahu, totožnost, množství, složení, vlastnosti, trvanlivost, zemi původu, způsob výroby apod. a připisování účinků nebo vlastností, které potravina nemá, nebo aby u spotřebitele nevyvolaly dojem, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, přestože stejné charakteristiky mají ve skutečnosti všechny podobné potraviny.

Jednotlivé kategorie potravin podléhají správnému označování potravin, jež vytvořila Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství a jež usnadňuje orientaci v dané kategorii a zároveň umožňuje orientaci v kvalitativních rozdílech mezi jednotlivými produkty v rámci dané kategorie. Do úvahy se též berou certifikace.A důležitá je také země původu. Čím je potravina lokálnější, tím je větší pravděpodobnost, že se podaří spojit producenty potravin a spotřebitele ve stejném zeměpisném regionu a rozvíjet soběstačnější a odolnější potravinové sítě; zlepšit místní ekonomiky; nebo ovlivnit zdraví, životní prostředí, komunitu nebo společnost konkrétního místa.


Termín 'lokální potravina' byl také rozšířen tak, aby zahrnoval nejen geografické umístění dodavatele a spotřebitele, ale lze jej také „definovat z hlediska sociálních a dodavatelských řetězců“. Například místní potravinové iniciativy často propagují udržitelné a ekologické zemědělství, i když se výslovně netýkají geografické blízkosti producentů a spotřebitelů.


Místní potraviny představují alternativu globálního potravinového modelu, který často vidí, že jídlo cestuje na velké vzdálenosti, než se dostane ke spotřebiteli. Častým znakem lokálně produkovaných potravin je, že jsou často bez pesticidů, neobsahují konzervanty, poskytují lepší výživu, podporují zdravou a vyváženou stravu a zvyšují bezpečnost potravin.511 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page