top of page
  • Writer's pictureFoodgroot

Každým nákupem potravin můžete změnit svět
"Pokaždé, když utratíte peníze, odevzdáte hlas pro ten druh světa, jaký chcete mít."

- Anna LappeZnát skutečný původ potravin je právo každého spotřebitele, díky kterému se můžete vědomě rozhodnout, pro jaký druh světa hlasujete svým nákupem. Levná zelenina ze španělské provincie Almería má také svůj příběh.


Provincie Almería je místem s největší koncentrací plastových skleníků na světě, kde se doslova vyrábí zelenina, kterou jsme zvyklí mít celoročně na pultech hypermarketů. Intenzivní skleníkové zemědělství v této oblasti je typickým modelem neudržitelného zemědělství pro maximalizovaný výnos pomocí masivního využívání vodních zdrojů, používání velkého množství fosilních plastů a ilegálního vykořisťování afrických imigrantů.Regionu se přezdívá 'plastové moře' a první plastový skleník zde byl postaven v roce 1963. Použití polyethylenu jako náhražky skla zesiluje teplo a udržuje vlhkost. To umožňuje sklizeň o měsíc dříve než na otevřeném poli a dříve než v jiných regionech. Začátek sklizně v prosinci a umožnění růstu rostlin během podzimu a zimy do března, tedy zdvojnásobení a někdy i ztrojnásobení počtu sklizní.V oblasti jsou nelegálně vykořisťováni afričtí imigranti, kterým se přezdívá 'zeleninoví otroci' - levná pracovní síla pro levnou zeleninu na evropském trhu. Čelí zde extrémním pracovním podmínkám, sklízejí zeleninu pro bohaté evropské supermarkety, ale sami žijí v extrémní chudobě. Často pracují ve vysokých teplotách a vlhkosti v plastových sklenících, v nichž roste zelenina a v noci spí vedle farem v plastových stanech. Elektřina a tekoucí voda jsou luxusem, k nimž má přístup jen pár lidí. Část plastového odpadu ze skleníků navíc údajně končí ve Středozemním moři, a to přesto, že se zde údajně recykluje přibližně 80% plastu, včetně veškerého materiálu použitého pro skleníkové kryty, který se obvykle mění každé čtyři roky s tím, že 20% zbylého odpadu, jenž se většinou sestává z tenkých plastových fólií, nádob a lahví používaných pro balení atd., má být obvykle spáleno.


Výzkumná studie University of Granada potvrzuje, že rychlá a rozšířená expanze skleníků v Almerii způsobila vážné environmentální problémy, jako je nedostatek vody a nadměrné využívání a salinizace (zasolování půd) vodonosných vrstev, produkce rostlinného odpadu, plastů ze skleníků, chemické postřiky proti škůdcům, zvýšený výskyt pesticidů a obecné znečištění vody a půdy pomocí hnojiv a pesticidů.


Gary Wockner, PhD, mezinárodní environmentální spisovatel a aktivista z Colorada píše: "Natur Philosophie hovoří o tom, že desítky milionů akrů půdy po celé planetě jsou nyní pokryty plastovými skleníky nebo plastovým mulčováním přímo nad zemí. Osmdesát pět procent těchto skleníků je v Asii. Budoucnost představená španělskými skleníky v Almerii není čistým ekologickým technologickým prostředím, jako je tomu v projektu Biosféra na poušti v Arizoně. Naopak, jedná se o environmentální dystopii plnou otrokářské práce, chemicky ošetřeného jídla a intenzivní tepelnou stopu. Je tohle nová vlna zemědělství? Čeká nás apokalyptický svět pokrytý plastem?"


Podívejte se na krátký dokument německé televize ORB (s českými titulky) o výrobě zeleniny v oblasti Almería.


457 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page