top of page
  • Writer's pictureFoodgroot

MUDr. Jan Vojáček: Integrální medicína 21. stoletíPojítko mezi západní medicínou a komplexním pohledem na zdraví a nemoc. Moderní medicínský princip, který hledá příčiny vzniku onemocnění.


Integrální medicína zohledňuje celou osobu, včetně všech aspektů životního stylu. Zdůrazňuje terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem, je podložena důkazy a využívá všechny vhodné terapie.Definování principů integrativní medicíny podle Andrew Weil Center for Integrative Medicine na The University of Arizona:


1. Pacient a lékař jsou partnery v procesu uzdravování.

2. Zohledňují se všechny faktory, které ovlivňují zdraví a nemoc, včetně mysli, ducha a komunity, jakož i těla.

3. Správné použití konvenčních i alternativních metod usnadňuje přirozenou léčebnou reakci těla.

4. Účinné zásahy, které jsou přirozené a méně invazivní, by se měly používat, kdykoli je to možné.

5. Integrativní medicína neodmítá konvenční medicínu ani nekriticky přijímá alternativní terapie.

6. Dobrý lék je založen na dobré vědě. Je založen na průzkumu a je otevřený novým paradigmatům.

7. Vedle koncepce léčby jsou prvořadé i širší koncepce podpory zdraví a prevence nemocí.

8. Praktikující integrativní medicíny by měli doložit své principy a zavázat se k sebezkoumání a rozvoji.228 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page