• Foodgroot

MUDr. Jan Vojáček: Integrální medicína 21. stoletíPojítko mezi západní medicínou a komplexním pohledem na zdraví a nemoc. Moderní medicínský princip, který hledá příčiny vzniku onemocnění.


Integrální medicína zohledňuje celou osobu, včetně všech aspektů životního stylu. Zdůrazňuje terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem, je podložena důkazy a využívá všechny vhodné terapie.Definování principů integrativní medicíny podle Andrew Weil Center for Integrative Medicine na The University of Arizona:


1. Pacient a lékař jsou partnery v procesu uzdravování.

2. Zohledňují se všechny faktory, které ovlivňují zdraví a nemoc, včetně mysli, ducha a komunity, jakož i těla.

3. Správné použití konvenčních i alternativních metod usnadňuje přirozenou léčebnou reakci těla.

4. Účinné zásahy, které jsou přirozené a méně invazivní, by se měly používat, kdykoli je to možné.

5. Integrativní medicína neodmítá konvenční medicínu ani nekriticky přijímá alternativní terapie.

6. Dobrý lék je založen na dobré vědě. Je založen na průzkumu a je otevřený novým paradigmatům.

7. Vedle koncepce léčby jsou prvořadé i širší koncepce podpory zdraví a prevence nemocí.

8. Praktikující integrativní medicíny by měli doložit své principy a zavázat se k sebezkoumání a rozvoji.221 views0 comments
28449157-0-logo4.png

Created with love in Prague

E-mail: hello@foodgroot.com

© Copyright Foodgroot.com

HQ Address:

WeWork / Foodgroot

Národní 135/14

110 00 Praha 1, Czech Republic

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Vimeo Icon