top of page

Foodgroot zkoumá, analyzuje a parametrizuje velké množství údajů o původu potravin, jejich zpracování, kvalitě, dopadu na lidské zdraví, průhlednosti výroby a udržitelnosti životního prostředí. Hlavními kritérii pro hodnocení potravin jsou původ, zdraví a důvěryhodnost. Index skóre potravin je založen na spolupracujícím dynamickém algoritmu, který se neustále vyvíjí s nejnovějšími vědeckými a technologickými znalostmi. Foodgroot vyhodnocuje až 70 parametrů a je největším, nejkomplexnějším a nejinovativnějším systémem hodnocení potravin na světě.

Pro koho to je? (pro které cílové skupiny, dále jen „TA“)

Fáze 1 -

V prvním plánu se jedná o segment matek / rodičů s dětmi, který se díky zkušenostem „Bez Andreje“ také jeví jako primární zaměření pro rychle se rozšiřující známost a pravidelné používání aplikace. Jde zejména o ženy / matky a muže / otce ve věku 25–45 let s průměrným a vyšším příjmem, což není jen nízká cena jídla, ale spíše z města, obecně informované a s obecným přehledem. Mohou nakupovat online a používat smartphone (ideálně s datovým připojením). Jejich cílem je orientovat se v kvalitě jídla a být schopen koupit nejlepší jídlo pro svou rodinu v dané cenové kategorii.

Druhým plánem je široká spotřebitelská komunita - v podstatě každý spotřebitel, který se alespoň zajímá o kvalitu potravin. Podle našich vlastních průzkumů, které potvrdil nezávislý konzultant, 75–80% dospělé populace chytrých měst. Jejich cílem je získat přehled o kvalitě potravin a síly v rámci této aplikace a začít nakupovat („Chci znát kvalitu jídla a vědět, co koupit.“).

V první fázi plánujeme také nabídnout řadu tzv. Nákupů v aplikaci, které poskytují PRO verzi aplikace s podrobnými informacemi o produktu, jejich historii atd., Speciální filtry pro zákazníky s určitým typem zájmu ( např. Miloš Škorpil radí svým běžícím komunitním jídlům, veganským filtrům, bezlepkové dietě, uhlohydrátovým dietám, nízko uhlíkovým potravinám atd., jakož i zvláštním tipům jednotlivých výživových odborníků, jako je Margit Slimáková), aby svým uživatelům poskytl okamžitý a plně automatická odpověď po naskenování kódu, dané filozofii nebo zájmu. Tyto následné inovace budou vždy podporovat marketingovou kampaň, která přinese vnímání aplikace, která neustále inovuje, roste a personifikuje podle potřeb svých uživatelů.

V první fázi plánujeme také bezplatné použití volitelných filtrů třetích stran - například aplikace No-Andrew, která je v současné době velmi populární (dohodli jsme se s vývojářem).

V neposlední řadě bude Foodgroot sloužit také institucím (objektivní měření kvality duální kvality v EU), sdělovacím prostředkům (kreslení a citování údajů) a samotným výrobcům a prodejcům potravin (možnost poskytovat a stahovat údaje).

Fáze 2 -

Po zavedení obecného indexu kvality potravin jako nejvyšší autority nad kvalitou potravin se dostaneme do druhé fáze s individualizací celého projektu. Jde zejména o oslovení lidí, kteří se jakýmkoli způsobem zajímají o výživu, stravování a jejich dopad na lidské zdraví. Konkrétně muži a ženy ve věku 25–55 let, s nadprůměrnými a vysokými příjmy, spíše mimo město, obecně informovaní a celkový přehled. Mohou nakupovat online a používat smartphone (ideálně s datovým připojením). Jejich cílem je zhubnout, detoxikovat, získat informace a kontrolovat, co jedí a jak to ovlivňuje jejich zdraví. Podle našich vlastních průzkumů, které byly potvrzeny nezávislým konzultantem, 40–60% dospělé populace.

Jaké potřeby TA byly zjištěny a jak byly identifikovány?

(co bylo zjištěno, jak bylo určeno, jaké průzkumy byly provedeny ...)

Vzhledem k současnému stavu duální kvality potravin a všeobecné nedůvěře vůči výrobcům potravin je hlavní potřeba zaměřit se na kvalitu potravin a mít nejlepší jídlo pro rodinu v dané cenové kategorii.

Druhotnou potřebou je mít dostatečně nezávislý a jednoduchý individualizovaný zdroj informací s doporučením (a dodáním) potravin na míru, které budou prospěšné pro zdraví.

Výše uvedené potřeby byly identifikovány prostřednictvím několika kroků pomocí:

vlastní online dotazník na začátku projektu (několik stovek respondentů)

průzkum provedený konzultantem společnosti Deloitte UX (přes tisíc respondentů - je opět online)

osobní rozhovory se zástupci cíle. skupiny (deset až stovky konverzací)

nepřetržitá komunikace s cílovou skupinou na sociálních sítích (desítky rozhovorů)

 

Porovnání s podobnými nebo konkurenčními produkty: jaké jsou, jaké jsou rozdíly, rozdíly a výhody FG ...

V současné době neexistuje celosvětově nezávislý index kvality potravin kdekoli na světě. Existují stovky různých místních nebo kontinentálních certifikací, spousta produkčních a potravinových indexů, které berou v úvahu pouze částečné sub-informace, existuje dokonce i francouzská aplikace Yuka, která informuje spotřebitele o tom, co jedí - ale bere v úvahu pouze tři základní kritéria obsah cukrů, soli a tuku v potravinách.

Foodgroot je první iniciativou svého druhu, která přináší globální indexaci potravin. Stručně řečeno, děláme to, co Google udělal s informacemi o internetovém obsahu v oblasti informací o potravinách. S využitím až 70 komplexních parametrů vytváříme komplexní hodnocení (hodnocení) pro každé konkrétní jídlo a pořadí (pořadí v kategorii), díky čemuž se spotřebitel okamžitě orientuje (například na serveru csfd.cz, který se zabývá recenzemi filmů) a , navíc, v Foodgroot porovnání několika produktů stejné kategorie v reálném čase, jejich podrobného složení a původu surovin, a ve druhé fázi také určení jeho specifické vhodnosti pro zdraví.

Díky výše uvedené filosofii uvedeme na trh zcela nový koncept: hodnocení ceny podle kvality potravin a dnes je možné najít srovnání cen produktů, aniž by někdo bral v úvahu jejich kvalitu. Díky nezávislému indexu kvality budeme moci spotřebitelům poskytnout tyto zcela nové revoluční informace ve formě placeného doplňku při nákupu v aplikaci.

Po indexování potravinářského trhu připravíme a zahájíme stejnou iniciativu na trhu krmiv a kosmetiky zvířat.

Ve fázi 2 se Foodgroot stane konečným průvodcem životního stylu pro uživatele, který odstraní současný složitý a nákladný systém identifikace potřeb, doporučení pro potraviny a příslušenství a zpeněží jejich prodej plně automatizací a zjednodušením absolutního minima nezbytných kroků.

 

Kdo poskytuje data do FG databází?

Primárním a oficiálním zdrojem informací o potravinách je Brand Bank Database spol. NIELSEN. Tuto databázi jsme zakoupili na začátku projektu i jeho pravidelné celoroční aktualizace, které se konají za cca. týdenní základ. Brand Bank pokrývá celou Českou republiku, prakticky všechny výrobce a prodejce potravin, a poskytuje komplexní údaje o složení potravin, čárové kódy, obrazový materiál a další informace, jako je složení výživy atd. Brand Bank působí ve většině evropských zemí.

Sekundárním doplňkovým zdrojem informací je databáze Open Food Facts, což je bezplatná databáze potravin z celého světa, licencovaná na základě licence Open Database s obrázky poskytnutými přispěvateli.

Dalším zdrojem informací je robotické procházení veřejně dostupných informací od výrobců, dodavatelů surovin, maloobchodních řetězců a institucí pro bezpečnost potravin.

Vedeme rozhovory s předními světovými výrobci a prodejci potravin o postupné implementaci propojení API s našimi servery.

V neposlední řadě bude cenným zdrojem dat reportování přímo z prodejní oblasti, do které budeme uživatele aplikací motivovat pomocí gama pobídek. Hlášení se bude týkat hlavně špatných údajů, chybějících produktů nebo jakýchkoli nesrovnalostí s výsledky měření.

Postupně zavedeme spektrální analyzátory (izraelské spuštění od třetích stran), které umožní živé pokročilé testování potravin přímo na prodejní ploše, sbíráme a vyhodnocujeme výsledky v reálném čase a zohledňujeme je v závěrečném hodnocení. Spektrální analyzátory budou postupně odměňováni velvyslanci a ovlivňovateli potravin po celém světě.

 

Kdokoli údaje poskytne - proč by to dělali? (Proč by je měli poskytovat? Jaký by měl být zájem nebo důvod poskytovat údaje o svých produktech do databáze FG?)

Brand Bank - placená služba pro podnikání.

Fakt otevřeného jídla - bezplatná služba kvůli jeho existenci.

Robotické procházení - automatizované placené služby - pro podnikání.

Rozhraní API s výrobci a maloobchodníky - kvůli tlaku ostatních výrobců a nejlepšímu výsledku.

Podávání zpráv z oblasti prodeje - Uživatelé z komunity Foodgroot - kvůli gamifikaci.

Spektrální analyzátory - Ambassadory a Influencers - pro prestiž a ochlupení.

 

Jakou velikost bude aplikace, včetně údajů o jídle, stahovat do mobilu? (kolik GB bude) (podle informací z našeho setkání by tato aplikace neměla fungovat online, ale off-line - takže musím mít nahraná data o potravinách ve stažené aplikaci)

Ve své offline verzi bude samotná aplikace obsahovat pouze textová data obsahující výsledky parametrických měření, která budou porovnána s aktualizacemi serveru (pro datová nebo wi-fi připojení), univerzální symboly (barevná škála a oči) a textové informace s podrobnostmi o jídlo.

Obrázky potravin budou nahrávány postupně (v případě datového připojení nebo připojení Wi-Fi) a ukládání do mezipaměti, takže celá aplikace by neměla zabírat více než několik desítek MB.

 

Kterému klíči je přiřazena „míra důležitosti“ některého ze 70 parametrů ve vztahu k ostatním parametrům?

Tato položka je předmětem podepsané NDA. Investorům samozřejmě otevřeme podrobný způsob algoritmizace jednotlivých kategorií, pokryjeme jednotlivé zdroje informací a způsob jejich zpracování a budeme se moci podílet na konečné podobě každého algoritmu, pokud to je v zájmu všech. V zásadě však platí, že čím blíže má potravinový produkt základní parametr potravy, tím lepší je skóre.

 

 

Fáze 1 - index hodnocení potravin + krmivo pro domácí zvířata + kosmetika + cena / kvalita ...

Prosím, objasněte, zda je zde „PRO VERZE A NÁKUPY V APLIKACI“, nebo kolik verzí bude ve fázi 1 skutečně existovat?

Věřím, že tento bod je dostatečně popsán v předchozích odpovědích. Pokud máte nějaké další konkrétní dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

 

Placené verze FG - „PRO VERZE A NÁKUPY V aplikaci“: za co by uživatelé měli platit? Prosíme, prosté vysvětlení nebo popis z pohledu uživatele, proč by měla být za bezplatnou verzi bezplatné verze zaplacena bezplatná verze FG - jaké výhody a příležitosti to přinese.

Uživatel má bezplatný nástroj, který mu umožňuje orientovat se v kvalitě potravin, může mu pomoci porovnat výrobky ve stejné kategorii a může se rozhodnout koupit.

Placená verze PRO má přístup k velmi podrobným informacím o tom, proč se jídlo hodnotí, jak se skóre mění, jak se vyvíjel v historii (např. Ceny akcií), kdo je výrobcem, který dodává suroviny, jako je výroba eko-stop atd.

Při placeném nákupu v aplikaci spotřebitel filtruje obsah celé aplikace pro svůj účel.

Fáze 2 je placená individuální služba, která spotřebitelům doporučí potraviny, doplňky, vybavení a konzultace na míru a pravidelně kontroluje a sleduje jejich dopad na zdraví.

Poznámka: Tento model s velkým úspěchem používá například letový radar 24 k osobnímu vysvětlení principu.

 

Jednotlivé zdroje příjmů (tj. Za jaké a kým by FG měly přijímat peníze) - uveďte prosím jednoduchý přehled zdrojů uvažovaného příjmu, včetně stručného popisu toho, co je platba.

Máme tříúrovňový model zpeněžení a v žádném z nich nepoužíváme klasickou placenou reklamu ani reklamu třetích stran.

Aplikace - Aplikace využívající nákupy v aplikacích generují výnosy

Affiliate Deals - Příjmy z laboratoří, výrobců a prodejců potravin, doplňků, vybavení, konzultací atd.

Dashboardy dat - přizpůsobené placené dashboardy s údaji pro výrobce, prodejce, instituce a média.

bottom of page