Index udržitelnosti

 

Výroba a distribuce potravin má drtivý dopad na životní prostředí. Dosud nejkomplexnější studie z roku 2018, pocházející z University of Oxford a švýcarské společnosti Agroscope, kterou vypracovali J. Poore a T. Nemecek s názvem „Snížení dopadů potravin na životní prostředí prostřednictvím výrobců a spotřebitelů“, jejíž definitivní verze byla publikována v časopise Science, odhalila, že produkce potravin je odpovědná za 26 procent všech emisí skleníkových plynů (GHG), což přispívá k celosvětovému oteplování.

Poore a Nemecek konsolidovali údaje o rozmanitých dopadech na životní prostředí u 38 000 farem produkujících 40 různých zemědělských produktů po celém světě v meta analýze porovnávající různé typy potravinářských výrobních systémů a připravili index odhadované globální odchylky emisí skleníkových plynů, využití půdy, suchozemské acidifikace, eutrofizace a vážených odběrů sladké vody pro 40 hlavních potravin.

Více info na: http://bit.ly/sustblty

28449157-0-logo4.png

Vytvořeno s láskou v Praze

E-mail: hello@foodgroot.com

© Copyright Foodgroot.com

HQ Adresa:

WeWork / Foodgroot

Národní 135/14

110 00 Praha 1, Česká republika

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Vimeo Icon