Index udržitelnosti

 

Výroba a distribuce potravin má drtivý dopad na životní prostředí. Dosud nejkomplexnější studie z roku 2018, pocházející z University of Oxford a švýcarské společnosti Agroscope, kterou vypracovali J. Poore a T. Nemecek s názvem „Snížení dopadů potravin na životní prostředí prostřednictvím výrobců a spotřebitelů“, jejíž definitivní verze byla publikována v časopise Science, odhalila, že produkce potravin je odpovědná za 26 procent všech emisí skleníkových plynů (GHG), což přispívá k celosvětovému oteplování.

Poore a Nemecek konsolidovali údaje o rozmanitých dopadech na životní prostředí u 38 000 farem produkujících 40 různých zemědělských produktů po celém světě v meta analýze porovnávající různé typy potravinářských výrobních systémů a připravili index odhadované globální odchylky emisí skleníkových plynů, využití půdy, suchozemské acidifikace, eutrofizace a vážených odběrů sladké vody pro 40 hlavních potravin.

Více info na: http://bit.ly/sustblty

oxford-uni-1.png
Science-Magazine-Logo.png
agroscope_logo.jpg